Klachten

Ben je niet tevreden over de hulp, dan kun je dat het beste als eerste met de gezinshuisouders bespreken. Je bekijkt dan samen hoe het beter kan. Kom je hier niet uit, dan kun je contact op nemen met de vertrouwenspersoon van het AKJ.

Vertrouwenspersoon

Wil je met iemand buiten het gezinshuis praten, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. Die biedt ondersteuning door te luisteren, mee te denken of te helpen met het schrijven van een klachtenbrief. Kijk voor meer informatie op www.akj.nl

Klachtenregeling

Als je er samen met de gezinshuisouders niet uitkomt, kun je een klacht indienen bij het klachtenportaal Zorg via mail naar: info@klachtenportaalzorg.nl of via de website: www.klachtenportaal.nl

Meer informatie? We informeren graag over de mogelijkheden binnen ons gezinshuis en hoe we kunnen helpen de juiste oplossing te vinden voor de situatie.