Samenwerking

Con Amore is als franchisenemer onderdeel van Gezinshuis.com. In de franchiseformule van Gezinshuis.com sluiten wij met zowel Gezinshuis.com als een jeugdzorginstelling of gemeente, een contract.

Gezinshuis.com

Gezinshuis.com is de eigenaar van het franchiseconcept. Gezinshuis.com biedt een pakket aan waarin o.a. coaching op ondernemerschap en werkwijze, deskundigheidsbevordering en een netwerk van ondernemende gezinshuisouders zijn opgenomen. Als gezinshuisouders leveren we kwalitatieve zorg door samenwerking met een gedragswetenschapper. Daarnaast werken we met het keurmerk gezinshuizen. Richting de franchisegever Gezinshuis.com staat ons functioneren als gezinshuisouder/ondernemer centraal.

Wij werken samen met:

Meer informatie? We informeren graag over de mogelijkheden binnen ons gezinshuis en hoe we kunnen helpen de juiste oplossing te vinden voor de situatie.