Eind 2020 ontving Gezinshuis Con Amore in Aalsmeer van het Keurmerkinstituut het certificaat Keurmerk Gezinshuizen. Dit certificaat is onderdeel van het kwaliteitssysteem Radius 2.0, het kwaliteitssysteem van Gezinshuis.com. Voor meer informatie over Radius 2.0 zie deze link. Het kwaliteitsconcept stimuleert de professionalisering en continue aandacht voor de kwaliteit binnen een gezinshuis. Gezinshuis Con Amore onderstreept het belang van kwaliteit door hun werkwijze zo transparant mogelijk te maken.

Gezinshuis Con Amore is een woonvorm voor jongeren die om verschillende redenen niet bij eigen ouders kunnen opgroeien. In een gezinshuis is een gezinshuisouder verantwoordelijk voor de verzorging, opvoeding, behandeling en begeleiding van een variërend aantal kinderen die geplaatst zijn in het eigen gezin van de gezinshuisouder. In gezinshuis Con Amore zijn 4 á 5 plaatsen.

Praktisch en herkenbaar

Een gezinshuis dat certificering door het Keurmerkinstituut draagt, laat heel bewust buitenstaanders meekijken naar de werkwijze. Dit kwaliteitsconcept draagt bij aan het ordenen van het kwaliteitsmanagementsysteem van het gezinshuis, bevordert transparantie en veiligheid voor de geplaatste jeugdigen en hun betrokkenen en onderstreept het belang van professioneel opvoeden. Het kwaliteitsconcept is gebaseerd op de herkenbare en praktische processen van gezinshuizen. Het kwaliteitsconcept is verankerd in de ISO 9001 systematiek. Hierdoor biedt dit een maximale stimulans voor de verbetering en de borging van de kwaliteit en veiligheid in een gezinshuis.

Zowel Lodewijk als Bianca zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister Jeugd.
Lodewijk: registratie nummer: 100021468
Bianca: registratie nummer: 140024351

SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (skjeugd.nl)

Keurmerk Gezinshuizen

Het Keurmerk Gezinshuizen streeft kwalitatieve zorg na voor kinderen en jongeren die worden opgevangen in een gezinshuis. Het Keurmerk stimuleert en versterkt de professionalisering en kwaliteit binnen een gezinshuis. Het geeft inzicht in de werkwijze van het gezinshuis en biedt zo veiligheid voor de geplaatste jongeren en hun betrokkenen.  Certificaat >>

Meer informatie? We informeren graag over de mogelijkheden binnen ons gezinshuis en hoe we kunnen helpen de juiste oplossing te vinden voor de situatie.